Bieżące wydarzenia,  Wydarzenia

Promocja książki Romana Landowskiego „Głośnym echem powiało. Kociewskie sensacje sprzed lat”

W sali konferencyjnej Fabryki Sztuk w Tczewie, 26 października br. odbyła się promocja najnowszej książki Romana Landowskiego „Głośnym echem powiało. Kociewskie sensacje sprzed lat”.  Jest to siódma pozycja książkowa Autora wydana po jego śmierci i zarazem czwarta, powstała w wyniku projektu wydawniczego zrealizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej. Publikacja powstała w roku upamiętniającym 85 rocznicę urodzin Romana Landowskiego i 15 rocznicę Jego śmierci.

Licznie zebrani miłośnicy historii i czytelnicy zainteresowani burzliwymi dziejami Pomorza i Kociewia lat międzywojennych XX wieku mieli okazję najpierw zapoznać się z prezentacją prof. dr hab. Anety Lewińskiej (UG). Prelegentka przybliżyła sylwetką Autora oraz jego dokonania twórcze, a także liczne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury wśród mieszkańców Tczewa i całego regionu. Następnie w kilkuminutowej projekcji filmowej zebrani zostali wprowadzeni w atmosferę promowanej publikacji, przedstawiającej fragmenty czytanych tekstów, będących niejako przekazem subiektywnego spojrzenia Autora na sytuację polityczno-gospodarczą, społeczną i obyczajową ówczesnego Pomorza, Kociewia i Tczewa. Oprócz wcześniej publikowanych tekstów dziennikarskich na łamach „Dziennika Bałtyckiego”, w zbiorze znalazły się również utwory nowe oraz ponownie przeredagowane i opracowane przez Autora, które zamierzał opublikować w odrębnym tomie. Publikacja zawiera intersujące historie, epizody z życia mieszkańców Pomorza oraz swego rodzaju sensacje, które jak określił Autor „często były treścią powszedniego dnia i świąteczną legendą”.

Kolejnym punktem promocji była dyskusja poprowadzona przez Aleksandrę Kęprowską, red. TV TeTka i Radia Tczew. W rozmowie wzięli udział: prof. Maria Pająkowska – Kensik, regionalistka, literaturoznawczyni i specjalistka w zakresie dialektologii, dr Krzysztof Korda, historyk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie i zarazem przedstawiciel Wydawcy oraz Janusz Landowski, syn Autora, prezes TMZT i koordynator projektu. Rozmówcy poruszyli tematy przedstawione w publikacji, podkreślając jej wartość historyczną, edukacyjną i zarazem istotną w promocji dziedzictwa kulturowego całego  Kociewia.

Teksty same w sobie są interesującym opisem „sensacyjnych” wydarzeń, dodatkowo zilustrowane materiałami archiwalnymi jeszcze bardziej stają się ciekawe i przystępne, również dla młodego Czytelnika. Wyszukaniem i doborem archiwaliów zajęli się pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, Monika Jabłońska i Jacek Cherek. Dodatkowo publikacja została wzbogacona o skany linorytów i rysunków autorstwa Aleksandry Ujazdowskiej, młodej artystki z tczewskiej Fabryki Sztuk, która zajęła się również opracowaniem graficznym książki i przygotowaniem jej do druku. Dzięki tym osobom pierwotnie planowany zbiorek felietonów stał się interesująco ilustrowaną książką, utrzymaną w klimacie lat 20. XX wieku, zawierającą niejako pierwotny maszynopis autorski. Przepisaniem tekstów i jego korektą zajęły się doświadczone już w tej materii członkinie Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, Milena Daszkiewicz i Joanna Wojciechowska.

Na zakończenie, prezes TMZT Janusz Landowski podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i wydanie tej publikacji oraz przekazał im drobne upominki regionalne.

Następnie wszystkim uczestnikom spotkania promocyjnego zostały przekazane egzemplarze książki z życzeniem interesującej lektury.

Link do filmu promocyjnego:
https://www.youtube.com/watch?v=8xp3z8M7Cn4

Recenzja książki p. Marka Biegalskiego:

https://www.facebook.com/100069947692433/posts/pfbid0f4d83CRjTib5kthfVJb35jguy3PoZUsiNKsvNtGRuM5TkJ2zDYPfZqiQfckUB5JTl/?d=n

Wydanie książki dofinansowano z budżetu Gminy Miejskiej Tczew i Powiatu Tczewskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Fot. J.Cherek