Władze TMZT

  • Władze TMZT

    Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków TMZT, zwoływane zgodnie ze Statutem co najmniej raz na rok.