Bieżące wydarzenia,  Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego,  Wydarzenia

Gala finałowa zakończyła XV Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego.

Na piątkową galę finałową (24.11.2023 r.) przybyli licznie zebrani goście na czele z przedstawicielami władz miejskich i powiatowych oraz uczestnicy Festiwalu i mieszkańcy Kociewia.

Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, Janusz Landowski, w imieniu organizatorów powitał wszystkich zebranych i podsumował działania festiwalowe. W XV edycji Festiwalu, w 6 kategoriach konkursowych wzięło udział 415 uczestników. Duże zainteresowanie uczestników, ich rodziców, nauczycieli  (instruktorów) ofertą festiwalową świadczy o tym, że festiwal jest potrzebny i spełnia wcześniej założone cele. Nasze działania integrują społeczność Kociewiaków i przyczyniają się do promowania dorobku twórców z Kociewia, jednocześnie promując młodych artystów.

W gali finałowej wzięli udział zaproszeni wybrani laureaci konkursów w kategorii Recytacje poezji i prozy oraz Utwory wokalne. Dominowała poezja Małgorzaty Hillar. Nie zabrakło również utworów patrona Festiwalu i innych autorów. Występujący laureaci, reprezentujący szkoły oraz placówki pracy pozaszkolnej z Lubichowa, Starogardu Gdańskiego, Pelplina i Tczewa otrzymali dodatkowo upominki ufundowane przez organizatorów oraz senatora Ryszarda Świlskiego i posła Kazimierza Smolińskiego.

Zwieńczeniem gali finałowej był koncert kwartetu instrumentalnego w składzie: Adam Wendt (sax), Wojciech Ulanowski (akordeon), Adam Przybyłowski (bas) i Wojciech Galiński (piano). Zespół przygotował kompilację regionalnych utworów ludowych z Kociewia. Wystąpili wokaliści – uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego NAUKA w Tczewie oraz znana tczewskiej publiczności Agata Sowa. Koncert finałowy był okazją do przypomnienia prezentowanych już wcześniej piosenek Tadeusza Abta i Wojciecha Galińskiego do słów Romana Landowskiego.

Partnerami Festiwalu są tczewskie placówki kulturalne: Miejska Biblioteka Publiczna, Fabryka Sztuk, Centrum Kultury i Sztuki oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim. Głównym organizatorem – koordynatorem Festiwalu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej. Projekt został dofinansowany ze środków budżetu Gminy Miejskiej Tczew i Powiatu Tczewskiego. Nagrody dla laureatów ufundował również Marszałek Województwa Pomorskiego.