• Sprawozdanie za 2020 rok

    Informacja z wykonania obowiązku sprawozdawczego za 2020 r. i zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków TMZT sprawozdań (finansowych i merytorycznych) oraz przesłania ich do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Narodowego Instytutu Wolności.