Bieżące wydarzenia

Sprawozdanie za 2021 rok

27 kwietnia 2022 r. członkowie TMZT wzięli udział w Walnym Zebraniu Członków.

Przyjęto sprawozdania za 2021 r.: merytoryczne z działalności TMZT, finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową) oraz Komisji Rewizyjnej. Ponadto udzielono absolutorium członkom Rady TMZT i przyjęto plan działania TMZT na rok 2022.

Walne Zebranie Członków było okazją do wręczenia nagród honorowych przyznanych przez Radę TMZT.“ Denar Tczewski – Samborową Podziękę” – za efektywne wspieranie działalności TMZT w dziedzinie promowania wartości regionalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego Kociewia, odebrały 2 placówki: Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego “NAUKA” w Tczewie. Nagrody odebrały dyrektorki placówek – Jolanta Jank i Maria Wasiewicz – Galińska.

Rada TMZT przyznała również “Samborową Podziękę” innym osobom, w dowód uznania za długoletnią współpracę w działaniach na rzecz ochrony wartości dziedzictwa kulturowego Ziemi Tczewskiej i całego Kociewia. Uhonorowanymi są: prof. Maria Pająkowska – Kensik ze Świecia, Alicja Gajewska z Tczewa oraz Bogdan Wiśniewski z Pelplina. Nagrody zostaną wręczone przy okazji innych imprez regionalnych, zaplanowanych na 2022 rok. Pod koniec obrad, Walne Zebranie Członków TMZT, jako najwyższy organ władz Towarzystwa podjęło uchwały przyznające najwyższe wyróżnienie TMZT – godność Członka Honorowego. Wyróżnienia te, w dowód wdzięczności za długoletnią działalność w urzeczywistnianiu celów statutowych TMZT przyznano kol. Antoninie Witosińskiej i kol. Joachimowi Flisikowskiemu. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym, a jednocześnie dziękujemy za współpracę na rzecz naszej kociewskiej społeczności.