Bieżące wydarzenia,  Wydarzenia

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

W środę 10 maja spotkaliśmy się z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. Pretekstem do spotkania był nie dawno obchodzony ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja). Kolorowym załącznikiem do życzeń i gratulacji były wiosenne kompozycje kwiatowe.

Przekazaliśmy również podziękowania za dotychczasową owocną współpracę w realizacji działań w zakresie kultury na rzecz mieszkańców Tczewa i Regionu, a przede wszystkim podczas organizacji Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego.

Prezes TMZT pogratulował dyrektorowi Krzysztofowi Kordzie zakończenia prac rewitalizacyjnych historycznego budynku biblioteki, który został udostępniony mieszkańcom w ostatnim tygodniu kwietnia. Przy tej okazji Towarzystwo przekazało do zbiorów bibliotecznych album o Unii Lubelskiej oraz 3 egzemplarze partytury Requiem „Bolesne opadanie liści” pomorskiego kompozytora Macieja Zakrzewskiego do słów Romana Landowskiego. Premierowy koncert tego rozbudowanego dzieła muzycznego odbył się w staromiejskiej farze 2 października 2022 r.

Na początku kwietnia br. Rada TMZT przyznała honorowe wyróżnienie „Denar Tczewski – Samborowa Podzięka” trzem swoim członkom za wybitne i szczególnie efektywne wspieranie działalności statutowej TMZT, które zostały wręczone na walnym zebraniu członków 12 kwietnia br. Nagrodę przyznano też dr. Krzysztofowi Kordzie, dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie za szczególne wspieranie działalności statutowej TMZT i promowanie wartości kulturowych Kociewia. Przy okazji spotkania, dyplom honorowy z repliką Samborowego denara, brakteatu srebrnego uroczyście wręczył wyróżnionemu prezes Towarzystwa.

Dyrektor Korda w imieniu własnym i wszystkich pracowników podziękował za życzenia, gratulacje i przyznane wyróżnienie. Jednocześnie zapewnił nas o kontynuowaniu wspólnych działań na rzecz kultury i edukacji regionalnej Tczewa i całego Kociewia.

Fot. J. Cherek