• Władze TMZT

    Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków TMZT, zwoływane zgodnie ze Statutem co najmniej raz na rok.

  • O nas

    Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem prowadzącym działalność na rzecz ogółu społeczności, mającą na celu inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie: