Nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienia i nagrody

Nadawane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej:

CZŁONEK HONOROWY TMZT – zgodnie z § 15 ust. 1 i 2 statutu jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Walne Zebranie Członków – za szczególne zasługi w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa. Członkami honorowymi mogą być osoby prawne i fizyczne. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej na wniosek Rady Towarzystwa.

DENAR TCZEWSKI – SAMBOROWA PODZIĘKA – honorowa nagroda za wybitne i szczególnie efektywne wspieranie działalności statutowej TMZT, przyznawana przez Radę TMZT (od 2005 r.). Nagrodę mogą otrzymywać zarówno osoby indywidualne, jednostki administracyjne, podmioty gospodarcze, stowarzyszenia i instytucje. Postacią nagrody jest specjalnie emitowany dyplom honorowy z trwale dołączoną powiększoną do średnicy ok. 30 mm repliką denara tczewskiego, bitego w latach 1260 – 1276 przez księcia Sambora II w mennicy zamkowej.

MIŁOŚNIK ZIEMI TCZEWSKIEJ jest honorowym wyróżnieniem przyznawanym (od 2020 r.) za szczególnie efektywną pracę na rzecz TMZT lub wspieranie jego działalności statutowej. Wyróżnienie mogą otrzymywać osoby indywidualne, w tym członkowie TMZT oraz jednostki administracyjne i kulturalno-oświatowe, podmioty gospodarcze, stowarzyszenia i instytucje. Postacią wyróżnienia jest specjalnie emitowany znaczek wpinany (pins) oraz dyplom honorowy z informacją o nadaniu wyróżnienia. Wyróżnienie nadaje Rada TMZT w okresie swojej kadencji.

Otrzymane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej:

2010 – DYPLOM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO „za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury”.

2012 NAGRODA „KOCIEWSKIE PIÓRO” w zakresie animacji kultury za 2011 r.

2012 MEDAL „CHWALBA GRZYMISŁAWA” dla Eleonory Lewandowskiej i członków TMZT za zasługi na rzecz Kociewia.

2013 – Dyplom i statuetka od Samorządu Miejskiego w Tczewie przekazane na sesji Rady Miejskiej – z podziękowaniem „za trud i ogromne zaangażowanie w pracę społeczną, która przyczyniła się do zmian na lepsze naszego najbliższego otoczenia i poprawy jakości życia mieszkańców Tczewa”.

2021 – Nagroda Starosty Tczewskiego w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury wśród mieszkańców Powiatu Tczewskiego.

2021 – Nagroda Prezydenta Tczewa w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury wśród mieszkańców miasta.

2022 – Ambasador Kociewia 2022 w kategorii zbiorowej.