Bieżące wydarzenia

Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej z tytułem Ambasadora Kociewia 2022

20 sierpnia 2022 r. podczas 3. Plachandrów Kociewskich w Grucznie Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej otrzymało tytuł Ambasadora Kociewia 2022 roku, w kategorii zbiorowej.

Na przestrzeni 50-letniej działalności, stowarzyszenie było inicjatorem i realizatorem wielu rozmaitych projektów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Kociewia. Jest to zapewne zasługą jego członków założycieli i późniejszych członków honorowych takich jak m.in.: Jan Wespa, Jan Ejankowski, dr Józef Milewski, prof. Edwin Rozenkranz czy Roman Landowski. Pierwszymi zasługami TMZT (w latach 70 XX w.) było m.in. powstanie Społecznego Muzeum Regionalnego w Piasecznie, a także organizacja cyklicznych koncertów muzyki kameralnej i Tczewskich Spotkań Teatralnych, głównie dla publiczności tczewskiej. Kolejnym sukcesem o zasięgu ponadregionalnym, który miał na celu przede wszystkim popularyzoawanie regionu, był czynny udział TMZT w organizacji ogólnopolskiej ogólnopolskiej Sesji Naukowej „Kociewie w muzyce” (1986). W efekcie tego wydarzenia zostały wydane zeszyty muzyczne, zawierające zapis nutowy polskich kompozytorów z tekstami twórców z Kociewia.

W latach 80-tych XX w. TMZT zainicjowało badania archeologiczne na tczewskiej starówce oraz brało udział pod kierunkiem Romana Klima w procesie organizacji Muzeum Wisły. Jest to do dziś jedyne w Europie muzeum rzeki, które prężnie działa sławiąc Kociewie również poza jego granicami. Dzięki działaczom Towarzystwa, przy szczególnym zaangażowaniu jego członka założyciela, Romana Landowskiego, pierwszego redaktora naczelnego powstałego Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, rozpoczęto w 1986 r. wydawanie Kociewskiego Magazynu Regionalnego. Egzemplarze tego do dziś wydawanego cyklicznie czasopisma, spopularyzowały nasz region w całym kraju. W magazynie publikowali i nadal publikują swoje artykuły nie tylko lokalni historycy czy regionaliści, ale często też zainteresowani Kociewiem naukowcy z całego kraju. W Kociewskim Magazynie Regionalnym mieli możliwość debiutowania młodzi poeci, studenci, publicyści i historycy. W ówczesnym trudnym okresie PRL-u (lata 80 XX w.) wydawnictwo i czasopismo regionalne było wielokrotnie jedyną możliwością publikowania lokalnych treści historycznych i etnicznych, popularyzujących region Kociewia. Kociewski Kantor Edytorski jako wydawnictwo regionalne wydawało również wiele pierwszych publikacji o charakterze regionalnym, często promując młodych twórców pomorskich. Obecnie, dzięki wydawnictwu temu,  działającemu w strukturze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, ukazuje się również wiele interesujących publikacji regionalnych, trafiających do bibliotek krajowych oraz do czytelników zagranicznych.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej było również inicjatorem upamiętnienia liderów organizacji społecznych, działających dla dobra regionu w XIX i XX w.  Dzięki staraniom TMZT, w budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie została wmurowana tablica upamiętniająca sylwetkę i działalność ostatniego przedwojennego burmistrza Wiktora Jagalskiego, który bohatersko zginął z innymi mieszkańcami naszego regionu w pierwszych dniach września 1939 r. W 2015 r., w 100 rocznicę śmierci Willego Muscate, z inicjatywy TMZT została zainstalowana na kamieniu w parku miejskim w Tczewie tablica upamiętniająca prezesa Towarzystwa Upiększania Miasta i twórcy jednego z najpiękniejszych parków ówczesnego Pomorza.

W kalendarz cyklicznych wydarzeń kulturalnych całego regionu wpisał się Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego, organizowany od 2008 r. przez TMZT wraz z tczewskimi partnerami: Miejską Biblioteką Publiczną im. Aleksandra Skulteta, Fabryką Sztuk oraz Centrum Kultury i Sztuki, a także z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim i przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Świeciu. Jego celem jest przybliżenie sylwetek i dokonań twórców zasłużonych dla Kociewia, a także upowszechnianie wiedzy o regionie, umacnianie poczucia więzi z tradycją regionu i pogłębianie tożsamości lokalnej. Festiwal w części konkursowej adresowany jest głównie do dzieci i młodzieży z placówek szkolnych i kulturalno-oświatowych działających w trzech powiatach kociewskich (tczewskim, starogardzkim i świeckim). Wydarzenie to z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Festiwal przyczynia się do integrowania mieszkańców społeczności Kociewiaków i umożliwia tym samym wymianę doświadczeń artystycznych młodym wykonawcom i twórcom. W części pozakonkursowej, w ramach Tygodnia Kociewskiego (od 2018 r.), Festiwal dostarcza mieszkańcom Kociewia wiele atrakcji kulturalnych – występy grup artystycznych (teatralnych, wokalno-muzycznych, tanecznych), udział w koncertach wykonawców profesjonalnych, a także w wystawach fotograficznych, wieczorach poetyckich oraz w warsztatach kulinarnych, promujących kuchnię regionalną. Przez Festiwal przewija się rocznie ponad 300 młodych uczestników. Jest to nieliczne wydarzenie kulturalne bezpośrednio integrujące mieszkańców całego Kociewia – z powiatu tczewskiego, starogardzkiego i świeckiego.

Od 50 lat Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej współtworzy krajobraz kulturalny całego Regionu, promując dorobek kulturowy Kociewia. W ramach swojej działalności organizuje liczne wydarzenia integrujące społeczność miejską i wiejską trzech powiatów kociewskich. Przyczynia się tym samym do promowania historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego całego regionu. Działania stowarzyszenia umożliwiają młodemu pokoleniu m.in. poszerzenie wiedzy o tradycji i zwyczajach społeczności Ziemi Tczewskiej i Kociewia. Przyczyniają się również do kształtowania właściwych postaw mieszkańców, umacniając ich tożsamość lokalną. Dzięki pracy członków TMZT, mieszkańcy regionu mogą poznawać dorobek artystyczny lokalnych twórców, a także mają wpływ na edukację regionalną młodego pokolenia.

Działalność TMZT na terenie Kociewia to również atrakcyjna oferta kulturalna skierowana do różnych grup wiekowych społeczności lokalnej. Jest nieodzownym elementem życia kulturalnego regionu wzbogacającym o wartości tradycji i historii, przyczyniającym się również do edukowania młodych twórców.