powrót

PROMOCJA KSIĄŻKI ZBIGNIEWA NAWROCKIEGO
"JAK NIEGDYŚ W TCZEWIE MIESZKANO"

Książka Zbigniewa Nawrockiego "Jak niegdyś w Tczewie mieszkano" została wydana przez Kociewski Kantor Edytorski - Sekcję Wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, gdzie 15 stycznia br. odbyła się promocja tej publikacji.

Książkę recenzowali: historyk - Kazimierz Ickiewicz i zabytkoznawca - Mirosław Zeidler, który m.in. powiedział:
"Książka jest odkrywcza, gdyż ukazuje niepoznane dotąd elementy dziedzictwa kultury średniowiecznej Europy skrzętnie skrywane w zabytkach gotyckiego miasta Tczewa. Miasto to mogłoby stanąć śmiało, po przeprowadzeniu naukowej rewitalizacji, w rzędzie pomników europejskiej kultury. Wszystko leży w rękach obecnych mieszkańców miasta, właścicieli domostw na tczewskiej starówce, władz samorządowych i państwowych, jak też i dopływu europejskich środków finansowych na zabytki tego historycznego zespołu urbanistycznego. Fundamentalną podstawę do dalszych badań, studiów i prac projektowych stanowi opublikowana i oddawana w ręce czytelników, z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej i jego pani prezes Eleonory Lewandowskiej, książka "Jak niegdyś w Tczewie mieszkano". Niekwestionowanym walorem, mówiąc o tej publikacji, jest osoba autora wybitnego i dociekliwego badacza - konserwatora zabytków Zbigniewa Nawrockiego".

Mgr Zbigniew Nawrocki, były Miejski Konserwator Zabytków w Toruniu, jest uznanym w środowisku zabytkoznawcą i rzeczoznawcą Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Fotografie do galerii przekazał pan Adam Murawski i nasz wolontariusz Mateusz Kruszyński.

(1/42): (2/42): (3/42):
(4/42): (5/42): (6/42):
(7/42): (8/42): (9/42):